Liên hệ

Liên hệ với Canh Điền qua email: canhdien.com@gmail.com.

Tại thời điểm này, Canh Điền chủ yếu hỗ trợ các thắc mắc qua email. Chúng tôi sẽ mở rộng thêm các kênh hỗ trợ khác tới bạn đọc trong thời gian tới.