Thức Ăn Chăn Nuôi Nào Tốt Nhất

– Thị phần của 23 công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam năm 2018.

Thức Ăn Chăn Nuôi Nào Tốt Nhất
Thức Ăn Chăn Nuôi Nào Tốt Nhất

210

Sản lượng thức ăn chăn nuôi năm 2018
Tên đơn vị Sản lượng (đơn vị: 1000 tấn) Loại Mục tiêu Đơn vị Định lượng
AFC 500 FDI Tổng nhà máy Nhà máy 265
CON KIẾN 1.072 FDI Tổng sản lượng triệu tấn 18.813
Cargill 953 FDI Số lượng nhà máy FDI Nhà máy 85
CJ Vina 682 FDI Đầu ra FDI triệu tấn 11.245
CP 3.440 FDI
Deheus 1.085 FDI
HỞ 270 FDI
Emivest 640 FDI
Guyomarch 228 FDI
Jafa 782 FDI
Hy vọng mới 524 FDI
SunJin 280 FDI
Anco 490
Anova 267
Dabaco 535
Greenfe ed 790
Pink Galaxy 300
Hung ác 240
Mavin 250
Proconco 860
Rico 263
RTD
Vina 350

 

Xem thêm:  Ngành Chăn Nuôi Heo Ở Việt Nam

Viết một bình luận