Quy định và điều khoản

Chào mừng bạn đến với Canh Điền.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Canh Điền như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

Canh Điền chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Canh Điền đối với các đối tượng thể hiện trên website

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Canh Điền hoặc bên thứ ba cấp phép cho Canh Điền. Bản quyền của Canh Điền được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Việt ‘© 2021 Bản quyền thuộc về Canh Điền’.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Canh Điền.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Canh Điền là xâm phạm quyền của Canh Điền. Canh Điền có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Cung cấp Nội dung cho chúng tôi

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn quyền và phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phát sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này.

Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

Bảo vệ các quyền

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm cả nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website của mình, nội dung của nó, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Chúng tôi không cấp phép thuộc bất kỳ loại nào, công bố hay hàm ý, thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ và bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Thông báo về Quyền tác giả

canhdien.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung bài viết trên trang và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, không có nguồn, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nội dung

Quyền và trách nhiệm của Canh Điền

Canh Điền có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Canh Điền có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

Canh Điền có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Canh Điền. Theo đó, Canh Điền không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Canh Điền. Canh Điền cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Canh Điền sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Canh Điền không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Canh Điền được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Canh Điền được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Canh Điền không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Canh Điền sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Canh Điền có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Canh Điền cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ‘©2023 Copyright by Canh Điền.”

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Canh Điền; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Canh Điền.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Canh Điền và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Canh Điền không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Quy định chia sẻ bài viết

Khi bạn chia sẻ hoặc đăng lại nội dung của Canh Điền trên website của bạn sử dụng để sản xuất nội dung, vui lòng ghi nguồn bài viết từ canhdien.com. Chúng tôi đánh giá cao việc đặt liên kết về bài viết gốc để có sự liên quan và giúp người đọc truy xuất dữ liệu dễ dàng.

Đối với những website, cá nhân chia sẻ nội dung không ghi nguồn bài viết từ chúng tôi, trong trường hợp này, canhdien sẽ liên hệ với DMCA và Google để giải quyết vấn đề bản quyền nội dung. Hãy tôn trọng giá trị thời gian mà chúng tôi sử dụng vào việc tạo ra nội dung hữu ích cho độc giả.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và tài liệu có trên trang web canhdien.com được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy vào thông tin trên trang web này. Thông tin trên trang web này không nên được cho là cơ sở cho bất kỳ quyết định nào về việc lựa chọn một kế hoạch được vạch ra cụ thể; cũng không nên dựa vào tư vấn pháp lý hoặc được coi là sự thay thế cho tư vấn chuyên môn chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và phục tùng toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

Quy định về bình luận trên các bài viết

CanhDien.com áp dụng chế độ kiểm duyệt tuyệt đối nghĩa là chúng tôi sẽ hiển thị các bình luận có giá trị như hỏi đáp, góp ý, chia sẻ thông tin liên quan đến bài viết. Vì vậy, các bình luận không liên quan đến nội dung bài viết hoặc mang tính spam sẽ bị loại bỏ.

Hệ thống tự động của canhdien.com sẽ gửi email thông báo cho bạn khi bình luận của bạn được duyệt hoặc có ai đó trả lời. Chúng tôi không gửi email spam đến bạn.

Thông tin phụ

Trong trường hợp Quy định sử dụng này xung đột với các điều khản luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được xem là ý định ban đầu của các bên tham gia chiêu theo quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị; (ii) Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực; (iii) Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu; (iv) Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Quy định sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

Canh Điền luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của Canh Điền.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Canh Điền và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Canh Điền có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.